HẢI DUY CAMERA

Danh mục
Thông tin sản phẩm

COLOLIGHT PRO LS166A6
- Gói 6 cái với bộ điều khiển chính bao gồm ánh sáng*6; Dòng Wi-Fi, hơn 16 triệu màu +, hiệu ứng chuyển tiếp động với đế đá
- Biến âm nhạc thành những bản giao hưởng năng động của màu sắc và ánh sáng.
- Tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng tối đa với điều khiển hạt riêng lẻ.
- Kiểm soát nhóm với các sản phẩm Cololight.
- Điều khiển thông minh & Điều khiển bằng giọng nói

Top